Vergoedingen

Fysiotherapie voor mensen jonger dan 18 jaar en voor mensen met een chronische aandoening wordt vanaf de 21e behandeling vergoed uit het basispakket van alle zorgverzekeraars. De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering betaald als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Indien u geen aanvullende verzekering heeft zullen de eerste 20 behandelingen voor uw eigen rekening zijn.

Met chronische aandoeningen wordt bedoeld; indicaties die voorkomen op de lijst chronische indicaties fysiotherapie. Fysiotherapie voor alle andere aandoeningen valt onder de aanvullende verzekering.